BİZ KİMİZ

Her öğrenci özeldir, değerlidir ve bir bireydir.

Özel Batıkent ABC Anaokulu, bilim, sanat, mantık ve vicdan ekseninde, ulusal ve kişisel kimliğinden hareketle diğer kültürlere saygı duyarak barışçıl bir dünya hedefleyen uluslararası bilince sahip, doğaya ve sınırlı kaynaklara karşı duyarlı, yenilikçi, sorgulayıcı ve açık fikirli üst düzey araştırma ve iletişim becerilerine sahip yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir okuldur.

IB öğrenenlerİ;

Ulusal ve uluslararası önem taşıyan bilgi birikimini disiplinler üstü temalarla keşfederken, disiplinler arasında bağlantı kurar. Yeni karşılaştığı konu ve fikirleri sorgular, daha fazlasını bilmek için araştırma becerilerini kullanır. Kendinden farklı bakış açıları olan insanların fikirlerini merak eder ve onları dinler. Sorunların üstesinden gelmek için uygun çözüm yolları düşünür, fikirlerini paylaşır ve kendinden farklı düşünen bireylerin yerine kendini koyup onların düşüncelerini, duygularını anlamaya çalışır. Gerektiği durumlarda da yeni fikirler ortaya koyar ve kararlarının sorumluluğunu sonuçları ne olursa olsun alır.

Özetle İlk Yıllar Programı (PYP) araştırma yapabilen, etkili iletişim kurabilen, eleştirisel ve yaratıcı düşünebilme gibi becerileri kazanan, saygı, hoşgörü ve sorumluluk gibi davranışları geliştiren, farklı kültürleri tanıyan ve anlayan birer “dünya vatandaşı”dır. 

DUYURULARIMIZ

ABC OKULLARI
ABC Okulları nitelikli ve bilgili bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Eğitim ve yaşam boyu öğrenim ilkesini temel alan ABC Okulları, öğrencilerinin öncelikle araştırmayı ve öğrenmeyi öğrenmelerini hedeflemektedir.

OKULLARIMIZ