İlkemiz ‘‘Öğreniyorum Kullanıyorum’’

GENEL

Okul öncesi gruplarda İngilizce eğitiminde edinilen bilginin daha kalıcı olması, öğrenme isteğinin fazla oluşu, hata yapma korkusunun olmaması, gırtlak yapısının müsait olması ve dili kullanmaya eğilimin fazla olması yoğun olarak uygulanan İngilizce programımızı etkin kılmakta ve erken yaşlar dil eğitiminin önemini ortaya çıkarmaktadır.

Anaokulunda İngilizce ders programları alan mezunu ve tecrübeli öğretmenler tarafından yürütülür.

ÇİFT DİLLİ (BILINGUAL) İNGİLİZCE EĞİTİMİ NEDİR?

Çift Dilli (Bilingual) eğitim  öğrencilerin yaş dönemleri ile paralel bilişsel gelişimlerine uygun olarak belirlenmiş akademik ve sosyal kazanımlara yönelik faaliyetlerini hem Türkçe hem de ek dilde (İngilizce) olmak üzere doğal ve iletişimsel öğrenme ortamlarında yapmalarını sağlayan bir modeldir.

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ NASIL UYGULANIR ?

Okul ortamında ana dil edinimine en yakın ek dil eğitimini sağlamak ve dile maruz kalınan süreyi artırmak temel amaçtır. Dil edinimi kapsamındaki etkinlikler PYP Bilingual ders planları doğrultusunda gerçekleştirilir. İngilizce ek dil öğretmeni ile sınıf öğretmeni derslere birlikte katılım gösterirler. Haftalık bilingual ders saatlerinde dersler belirli bir iş birliği (Hand-Shake-Method El Sıkışma Metodu) içinde yapılır. Sınıf dışında yapılan diğer aktivitelerde (Yemek ve oyun zamanları gibi) İngilizce öğretmeni öğrencilerle birlikte vakit geçirir ve doğal ortamlarında öğrencilerle hedef dilde iletişim kurarak öğrenim sürecinin gün boyu devam etmesi günlük iletişimde dilin amaç değil bir araç haline gelmesi sağlanır.

HEDEFLERİMİZ

Anaokulu İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerine dair farkındalık yaratmak, bu dili öğrenmeye karşı merak ve empati oluşturmak ve aktiviteler yoluyla kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda İngilizce ifade becerilerini geliştirmektir.

Öğrencimizin dil öğrenirken keyif alarak yapmasını sağlamak, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını göstermek ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmesini sağlamaktır.

ÖĞRETME METODOLOJİSİ

Sözel iletişimi ve duyduğunu anlamayı artırmayı amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan keyif alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak ve maruz bırakılarak bilgilerini pekiştireceklerdir.

Metodolojinin diğer bir temel parçası tekrarlı işitmedir. Kavrayış gerektirmeyen tekrarlı işitmeyi kullanmak çocuğun İngilizce öğrenmesine yardımcı olan temel bir araçtır. Kelime haznesi, dil bilgisi, şarkılar tekrarlı işitmeyle öğretilir.

Oyun içerikli farklı türden etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar; atölye çalışmaları yaparak farklı alanlarda da öğrendikleri ek dili kullanabileceklerini görürler. Drama, TPR (Total Physical Response), müzik, kukla ve gerçek nesneler dili etkin olarak kullanmada en çok yararlanılan yöntem ve eğitim materyalleri arasındadır. Görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, koşma, yürüme, zıplama eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oynanan oyunlar öğrendiklerini pekiştirmede büyük rol oynar.

Branş dersleri ile desteklenen İngilizce programımızda öğrencilerimize yabancı dili gerçek zamanlı ortamlarda duyma, kullanma ve yaşayarak öğrenme fırsatları yaratmaya çalışmaktayız. Sınıf ortamında ve yemek yerken öğretilmeye çalışılan ‘’afiyet olsun’’ cümlesi ele alındığında; zihinde kalıcılık ve kullanmaya yönelik istek yaratma açılarından gerçek zamanlı kullanma/kullandırma ve öğretme bilincinde olduğumuzu belirtmek isteriz.