NEDEN IB PYP?

IB öğrenenleri;

Ulusal ve uluslararası önem taşıyan bilgi birikimini disiplinler üstü temalarla keşfederken, disiplinler arasında bağlantı kurar. Yeni karşılaştığı konu ve fikirleri sorgular, daha fazlasını bilmek için araştırma becerilerini kullanır. Kendinden farklı bakış açıları olan insanların fikirlerini merak eder ve onları dinler. Sorunların üstesinden gelmek için uygun çözüm yolları düşünür, fikirlerini paylaşır ve kendinden farklı düşünen bireylerin yerine kendini koyup onların düşüncelerini, duygularını anlamaya çalışır. Gerektiği durumlarda da yeni fikirler ortaya koyar ve kararlarının sonuçları ne olursa olsun sorumluluğunu alır.

Özetle IB öğrencisi, araştırma yapabilen, etkili iletişim kurabilen, eleştirisel ve yaratıcı düşünebilme gibi becerileri kazanan, saygı, hoşgörü ve sorumluluk gibi davranışları geliştiren, farklı kültürleri tanıyan ve anlayan birer “dünya vatandaşı”dır.