IB Okulunda Öğrenci Olmak;

 

 • Meraklıyım. Günlük yaşamımda, yakın çevremden başlayarak sorgulamalar yapar ve sorguladığım konular ile ilgili araştırmalar yaparım.
 • Farklı çözüm yollarını görebilirim ve en doğru çözümleri bulabilmek için sorular sorarım.
 • Günlük hayatta karşılaşabileceğim problemlere kolay ve pratik çözümler üretirim.
 • Dilimi, kendimden emin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak kullanırım.
 • Kendimden emin, özgüveni yüksek, yeri geldiğinde riski göze alabilirim.
 • Dönüşümlü düşünerek yeni bilgilere ulaşabilirim.
 • Öğrenme sürecinde kendi öğrenmelerimin sorumluluklarını alırım.
 • Düşüncelerimi özgürce ifade ederim.
 • Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyarım. Açık fikirliyim.
 • Kendi değerlerimi kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyarım.
 • Dünya üzerindeki tüm canlıların hakları olduğunu bilir, saygı gösterir, hem kendi hakkımı hem de tüm canlıların haklarını korurum.
 • Dünyada yaşanan küresel ve ulusal sorunlara, olaylara, sıkıntılara kayıtsız kalmam. Çözüm üretir ve eyleme geçerim.
 • Sosyal, düşünme, araştırma, özyönetim ve iletişim becerilerimin farkındayım.
 • Öğrenen profil özelliklerini bilirim.
 • Adaletli davranmanın, tüm dünyada eşitliğe giden ilk basamak olduğunun farkındayım.
 • Öğrenen topluluğuyla işbirlikçi çalışırım.
 • Paylaşmayı bilirim ve grup çalışmalarında etkin rol alırım.
 • Görev ve sorumluluklarımın bilincindeyim.
 • İyi bir insan olmak için çaba gösteririm.
 • İyi bir gözlemciyim.
 • Öğrendiğim bilgiler arasında bağlantı kurarım.
 • ‘’Ben’’ değil, ‘’Biz’’ bilincim gelişmiştir.
 • Güçlü yönlerimin ve sınırlılıklarımın farkındayım.
 • Zamanımı etkin ve verimli kullanırım.
 • Öğrenme süreçlerime bilgisayar, tablet mobil cihazlar gibi dijital araçları etkili bir şekilde entegre edip kullanabilirim.
 • Dijital araçlarla yeni diller oluşturarak kendini ifade ederim.
 • Zorlandığım durumlarda destek alırım.
 • Öğrenmek için farklı yöntemler denerim.
 • Psikolojik, akademik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımın farkındayım. Oyun, eğlence ve dinlenme için yeterli zamanı ayırırım.
 • Spora, sanata, bilime ve teknolojiye önem veririm. Bunlara hayatında yer ayırırım.
 • Yaşamımı ortak sürdürdüğüm doğaya, hayvanlara ve insanlara karşı sorumluluklarım olduğunu bilirim.
 • Mutlu bir öğrenenim.