IB Okulunda Öğretmen Olmak;

 

 • Okulumun misyon ve vizyonunu bilirim.
 • Disiplinli, düzenli ve çalışkanım.
 • Yaşam boyu öğrenmeye devam ederim, gelişime açığım, öğrenme fırsatlarını kaçırmam.
 • Merak duygum ve analiz yeteneğim gelişmiştir.
 • Öğrenenlerim için iyi bir rehberim.
 • Ekip çalışmalarının önemini bilirim. İşbirlikçi planlama toplantılarının bir parçasıyım.
 • Derslerime, daha önce işbirlikçi planlama toplantılarında hazırlamış olduğumuz ders planlarımla girerim.
 • Kavram temelli bir öğretim anlayışıyla planlama yaparım.
 • Öğrenenlerimi sorgulayarak, doğru bilgiye ulaşmalarına destek veririm.
 • Bilime, sanata, spora ve teknolojiye önem veririm.
 • Doğaya, hayvana, insana değer veririm ve her biri ile ilgili duyarlıyım.
 • İlkeli ve adaletliyim.
 • Sorumluluklarımı ve yükümlülüklerimi bilirim.
 • Çok okur, araştırır ve bilgilerimi paylaşırım.
 • Mutlu, yaşanılabilir bir dünya için çalışır, mutlu bireyler yetiştirmeyi hedeflerim.
 • Bildiklerimi değil, bilgiye nasıl ulaşılıp uygulanacağını aktarırım.
 • Ulusal ve evrensel değerlere önem veririm.
 • Dünya vatandaşları yetiştirmeye çalışırım.
 • Eğitim ve öğretim yöntem ve tekniklerini çeşitlendirerek planlarımda kullanırım.
 • Öğrenenlerime uluslararası bakış açısı kazandırırım.
 • Öğrenenlerimin özne olmasını desteklerim.
 • Öğrenme süreçlerine tüm öğrenen topluluğunu dahil ederim.
 • Yerel ve küresel sorunlara duyarlıyım. Çözüm önerileri üretir ve hayata geçiririm.
 • Öğrenen profil özellikleri ile çevreme örnek olurum.
 • Öğrenenlerime eşit fırsatlar tanırım.
 • Öğrenenlerimin bireysel farklılıklarını gözetir ve bunlara uygun fırsatlar yaratırım.
 • Öğrenenlerimin gelişimlerini takip eder ve raporlarım.
 • Öğrenenlerimin kendi becerileri ve sınırlılıklarının farkında olmasını sağlarım.
 • Çözüm odaklı düşünürüm. Empati kurabilirim.
 • Zamanı iyi yönetir ve etkin kullanırım.
 • Kriz durumlarında doğru yönlendirmeler, sorunları çözmek için analiz ve sentezler yaparım.
 • Belirli aralıklarla öğrenen topluluğunun bir parçası olan veliye öğrenen ile ilgili gözlem, değerlendirme ve raporlamalarımı sunarak iş birliği yaparım.
 • Farklı çözüm yöntemlerine açığım.
 • Öğrenme süreci sadece okulda değil, evde ve çevrede de devam ettiği için her konuda desteklerim.
 • Öğrenenlerimi bağımsızlıklarını geliştirmeye, kendi öğrenmeleri için sorumluluk almaya teşvik ederim.
 • Öğrenenlerimin yaşadıkları dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını desteklerim.
 • Öğrenenlerimin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği temel değerleri oluşturmalarına destek olurum.
 • Öğrenenlerimin farklı durumlara güvenle yaklaşabilmeleri için bilgi, beceri ve hayal gücü kazanmalarına liderlik ederim.
 • Öğrenenlerimin özne olmasını destekler, öğrenmeleri üzerine dönüşümlü düşünmesini sağlarım.
 • Öğrenenlerimin duygu ve ihtiyaçlarının farkındayım.
 • Öğrenme süreçlerinde video, podcast, web sayfaları, web 2.0 araçları gibi 21. Yüzyıl medya ve iletişim araçlarını etkili ve verimli kullanırım.
 • Öğrenme süreçlerini kayıt altında tutarım.
 • IB tarafından yayınlanan yayınları okur, güncelleştirilmesi gereken bilgileri revize ederim.