IB Okulunda Veli Olmak;

 

 • IB programının içeriği ve kapsamı ile ilgili gerekli araştırmaları yaparak neden bu programı seçtiğimin bilincindeyim.
 • Okulumun misyon ve vizyonunu bilirim.
 • Yaşam boyu eğitim ilkesiyle hareket ederim.
 • Öğrenenin bir birey ve toplumun bir parçası olduğunun farkındayım.
 • Öğrenenlerin ihtiyaçlarının ve gelişimsel özelliklerinin bilincindeyim.
 • İşbirlikçi çalışmaya yatkınım.
 • Öğrenen topluluğuyla iletişim halindeyim.
 • Spora, sanata, bilime ve teknolojiye önem veririm.
 • Emeğe saygı duyarım.
 • Gelişime ve yeniliklere açığım. Davranışlarımla örneğim.
 • Eleştiriye açık, sabırlı ve bilgiliyim.
 • İyi bir gözlemciyim. İletişime açığım.
 • Öğrenenin gerekli becerileri elde etmesi için destekçiyim.
 • Öğrenene, öğrenmesini desteklemek için uygun ortamları hazırlarım.
 • Okul öğrenimlerinin araştırılması, sorgulanması ve eyleme geçirilmesi için fırsatlar sunarım.
 • Her öğrenenin bireysel farklılıklarının olduğunu bilirim.
 • Dünyaya ve insanlığa duyarlıyım.
 • Sorgulama programını takip ederim.
 • Öğrenenin düşünce ve fikirlerini önemser ve kararlarına saygı duyarım.
 • Uluslararası bilince ve dünya barışına önem veririm.
 • Öğrenenin akademik başarısının yanı sıra sosyal gelişimine de önem veririm.
 • Doğaya, hayvanlara, insanlığa karşı sorumluluğum olduğunu bilirim.
 • Öğrenmenin hayat boyu devam ettiğinin bilincindeyim.
 • Öğrenenin kendi hak ve sorumluluklarının bilincinde olmasına yardımcı olurum.
 • Ailesiyle birlikte kaliteli zaman geçirmek için fırsatlar yaratırım.
 • Öğrenenin kendini ifade etmesi için fırsat tanırım.
 • Öğrenenin okul deneyimlerini dönüşümlü düşünerek gözden geçiririm.
 • Okul içi çalışmaları takip eder ve katılım gösteririm.
 • Kriz anlarında yapıcı eleştiriler yapar ve çözüm önerileri sunarım.
 • Öğrenenim ile keşfeder ve onu, yeni karşılaştığı durumlar için cesaretlendiririm.
 • Araştırma yaparken basılı ve online materyallere ulaşmalarına destek olur, ulaşılan bilginin geçerliliğini ve güvenilirliğini kontrol ederim.
 • Öğrenenim ile birlikte sosyal sorumluluk projelerine katılım gösteririm.
 • Okul tarafından gönderilen tüm bilgi ve bilgilendirmeleri dikkatlice okurum.
 • Sosyal ağları, iletişim-ağ araçlarını etkili bir şekilde kullanırım.