IB İlk Yıllar Programı felsefesi kavram temelli öğrenme yaklaşımı üzerine kuruludur. Kavramlar, gerçeklerden farklı ve daha kapsayıcı olarak öğrencilere aşağıdaki konularda yardımcı olur.

Kavramlar;

  • Bir konunun özünü keşfetmeye olanak sağlar.
  • Disiplinler üstü yaklaşımın yapı taşıdır.
  • Disipliner anlayışı sorgular ve derinleştirir.
  • Karmaşık fikirlerle ilgilenmek için fırsat yaratır.
  • Öğrenmede bağlantıların kurulması ve aktarılması yardımcı olur.

Programı toplam yedi anahtar kavram ile takip ederiz.

Neye bakıyor olursak olalım, bu soruları rahatlıkla kullanabiliriz: bir ünlem işaretine, matematik problemine, bisikletin viteslerine, hava durumuna, hükümet yapısına, bir çiçeğe, topa vuran futbolcuya, periyodik tabloya ya da bir filme…

Esas olan bilgiyi ezberlemek yerine, kavramlarla gerçeklerin ötesine varabilmek ve öğrenmeyi kalıcı hale getirebilmektir.