IB programlarının bir öğesi olan öğrenme yaklaşımları (ATL), bilginin başarmak için yeterli olmadığı yargısından yola çıkılarak oluşturulur. Öğrenme yaklaşımları, edinilen bilginin beceriyle kullanılmasını ifade eder. Öğrenciyi fikir, duygu ya da davranış değişikliğine (EYLEM) yönlendirmeyen bilgi, zihnimizde yer kaplamaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu sebeple hedef kazanımları ortaya koyan öğretmen kendisine şu soruyu sorar: Farkına varılan bilgi, öğrencide, hangi beceri ya da becerileri ortaya çıkarır?

     Derslerimizi planlarken öğrencilerin öğrendikleri konu üzerinde aşağıdaki becerilerini kullanarak süreci tamamlaması hedeflenir:

  • Düşünüp çözüm yolları üretebilmesi (Düşünme Becerisi)
  • Ürettiği çözüm yollarını nasıl uygulayabileceği ile ilgili araştırma yapabilmesi, yaptığı araştırmaları analiz edebilmesi (Araştırma Becerisi)
  • Sınıf ortamında oluşturduğu çalışma grubundaki arkadaşlarıyla birbirlerini dinlemeleri ve bildiklerini paylaşarak iletişim kurabilmeleri (Sosyal ve İletişim Becerileri)
  • Görevi öz motivasyonla ve zamanında tamamlayabilmeleri (Öz yönetim becerileri)

  Doğaları gereği tüm çocuklar bu becerilerini yetişkinlerden daha rahat kullanma potansiyeline sahiptir. Biz onlara fırsat tanıdıkça bu becerileri gelişecek ve edindikleri bilgileri kullanacak alan bulacaklardır. Çocukların en çok oyun oynarken rahat ve mutlu olduğunu düşünerek; bu becerilerin de en çok oyun esnasında geliştirileceğinin farkındayız.

     İlk yıllar programı (PYP), çocukların en verimli sorgulamaları oyun esnasında yapacağını savunmaktadır. Doğru oyun kurgularıyla becerilerin desteklenmesine fırsat tanınabilir; oyunla tamamen meşgul olan bir çocuğa doğru sorular yönelterek onunla bağ kuralabilir hatta izin verilirse oyuna bile dahil olabilirsiniz:

  • Düşünme Becerileri: Puzzle ve legolar: yaratıcı ve eleştirel düşünme.
  • Araştırma Becerileri: Hazine avı ve bulmacalar: araştırıp sorgulama.
  • İletişim Becerileri: Sessiz sinema ve tabu: dinleme, konuşma, beden dili.
  • Sosyal Beceriler: Masada ya da grup oluşturularak kurulan oyunlar: ilişkileri düzenleme, yeni ilişkiler geliştirme.
  • Öz Yönetim Becerileri: Tek başına tamamlayabileceği maketler: sorumluluk alma, kendi başına üstesinden gelme.